Mehmet Pamak

Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)

Mehmet Pamak

Günahın Kişiyi Kuşatması ve İmana Şirk Bula...

22,80TL

38,00TL

Vergiler Hariç:22,80TL

 Yaşanan bozulma süreci sonunda bugün gelinen noktada, Müslüman halkların çok büyük ekseriyetini, kendisini İslâm’a nispet eden, İslâm’ın kimi bireysel ibadetlerini şeklen de olsa yerine getirmeye çalışan, ancak Kur’an ve sahih sünnete aykırılıklarla dolu muharref bir din anlayışına s..

Mehmet Pamak

Kulluk Eksenli Hayatta Ramazan ve Kur'an

13,20TL

22,00TL

Vergiler Hariç:13,20TL

  İslam ümmeti olarak bugünkü büyük zillete sürüklenmemizin arka planında; şüphesiz ki, Kur’an’dan ve Rasûlüllah’ın (s) güzel örnekliğinden kopuşumuz yatmaktadır. Bu halimizin sebeplerinin en başında, kitap eksenli din anlayışımızı ve kulluk eksenli hayat tasavvurumuzu yitirerek yolumuzu ve ist..

Mehmet Pamak

Kürt Sorunu ve Çözüm Sürecine İslâmî Bakı...

31,20TL

52,00TL

Vergiler Hariç:31,20TL

 Türk halkını, seküler İslam düşmanı oligarşiye itiraz ederek, ulusalcı kirlilikleri üzerinden atıp İslamî kimliğine sarılmaya, Türk ulus devletini ve ulusalcı laik politikalarını sorgulayarak, bunları dayatanları hesaba çekmeye, Kürt kardeşlerine yapılan zulümlere karşı çıkmaya çağırıyoruz. Kü..

Mehmet Pamak

Kur’an ve Sünnete Göre Müslüman Olalım

24,00TL

40,00TL

Vergiler Hariç:24,00TL

..

Mehmet Pamak

Ramazan ve Kur'an

13,20TL

22,00TL

Vergiler Hariç:13,20TL

..

Mehmet Pamak

Şeytan ve Tuzaklarından Korunmak

18,00TL

30,00TL

Vergiler Hariç:18,00TL

  Müslüman olduğunu söyleyen geniş kitleler üzerinde şeytanın bu kadar etkili olması ve onları Kur’an’a uygun bir hayat yaşamaktan alıkoyup hevâya tâbi bir hayatı yaşamaya, dünyevîleşmeye, sekülerleşmeye bu kadar kolay ve bu kadar yaygın biçimde yönlendirebilmesi, bu insanların Kur’an’ı hakkıyl..

Mehmet Pamak

Tağutu Reddetmek ve Laik Partileşme Sınavı

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

  Hedef, illa ve her şeye rağmen “Müslüman” kadroların yönetmesi değil, evet Müslüman kadroların, ama mutlaka İslâmî hükümlerle ve adâletle yönetmesi olmalıdır. Zaten böyle yapmadıklarında akîdevî bir sapma da yaşanmakta ve Allah’ın tehdidine muhatap olunmaktadır. Müslüman’ın siyasal alandaki h..

Mehmet Pamak

TC Yargısında İdeolojik Suçlamalara Karşı RE...

26,40TL

44,00TL

Vergiler Hariç:26,40TL

..

Mehmet Pamak

Türkiye'de ve Bölgede Sorunlarımız ve Sorumlul...

20,40TL

34,00TL

Vergiler Hariç:20,40TL

Kur'an'ı terk edince, yitirdik tevhidi ve vahdetiSömürülmeye müsait olduk, hak ettik bu zilleti İbn-i Haldun der ki; “mağlûbun meyli olur gâlibe”“Ehl-i İslam” da bu yüzden meyletti, “ehl-i salibe” Ümmetimiz, zillete düştü, sürekli sömürüldüEmperyalist güçlerce, ulus devletlere bölündü ..

Mehmet Pamak

Yeni Nesillere Nasihatler Büyüklere Tavsiyeler

15,60TL

26,00TL

Vergiler Hariç:15,60TL

Yâ Rabb! Lütfen ibadet olarak kabul et, bu çabalarımıMerhametle çırpınarak, insanları hidayete çağrımıLütfunla bâtıl olandan kurtulup, hidayete kavuştumHiç durmadan, başkası da geç kalmasın diye çalıştımHep uğraştım; tevhidi yaşamaya, insanlara taşımayaGücüm yettiğince şâhidliğini yaparak, örnek olm..

Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)