Yazarlar

Alt Kategoriler


Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 17 (2 Sayfa)

Hasan Eker

Allah Hayatımızın Neresinde

28,80TL

48,00TL

Vergiler Hariç:28,80TL

Bir insan için hayat, bilinçli olarak ALlah’ın farkına varıp O’nunla doğru bir ilişki içerisinde yaşamaktır, ta ki O’na kavuşuncaya kadar… Bugün insan-Allah ilişkilerine bakıldığında ciddi sorunların olduğu görülmektedir. Tabir yerindeyse yer ile gök arasındaki irtibat büyük oranda kopmuşt..

Hasan Eker

Anlamını Arayan İnsan

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

Allah-tabiat-insan arasında müthiş bir uyum/ahenk var. Fakat bu uyum çağımızda ileri derecede bozulmuştur. İnancın yitirilmesi, bu bozulmanın sebebidir aslında. Bu bozulmanın odağında insan var. Bundan dolayıdır ki, insan Allah’tan, tabiattan ve kendinden uzaklaştı. Aslında her şey Allah’tan..

Ahmed Kalkan

Ansiklopedik Kur'an Kavramları 10 Cilt

1.750,00TL

3.750,00TL

Vergiler Hariç:1.750,00TL

"Ahmed kalkan kavram tefsiri 10 cilt takım 201 kuran kavramı yüzlerce temel kaynaktan yararlanarak 12 yıl süren titiz bir çalışma sonucunda toplam 10 cilt 11000 sayfa halinde siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur....Akıl tutulur kavramlardan koptukçaKavramlar, düşüncelerimizi kategor..

Recep Dikici

Arapça Belagat Kaynakları

21,60TL

36,00TL

Vergiler Hariç:21,60TL

Belâgat, düzgün ve yerinde söyleyebilmek kabiliyetidir. Kur’ân-ı Kerim’in belâgati ise; âyetlerinin dizilişinin, kusursuz ve sağlam oluşundan; tarzının, çekiciliğinden ve hayret verici güzelliğinden; açıklama ve anlatım metodunun, duruluk ve üstünlüğünden; manalarının, kuvvet ve doğruluğun..

Ferit Aydın

Arapça'nın Önemi ve Türkiye'de Karşılaştı...

21,60TL

36,00TL

Vergiler Hariç:21,60TL

 Arapça, insanlığın -hiç kuşkusuz- ehemmiyetli dillerinden biridir. Özellikle İslâm’a mensup milletler için büyük bir önem taşır. Bunu kanıtlayan başlıca iki güçlü delil vardır; birincisi, büyük bir mucize olan Kur’ân’ın Arapça inmiş olmasıdır, ikincisi de bu dilin düşmanlarının sayıc..

Ahmed Kalkan

Atalar Yolu

16,80TL

28,00TL

Vergiler Hariç:16,80TL

 Ataların yolu, babalardan dedelerden devralınan din anlayışı, Kur'an ve Sünnet'e ters, hurafe ve uydurmalarla, yanlışlarla dolu olabilir.Sırf babaların yolu diye, onların anlayışı diye bunları savunmak, bunları hak ve hakikat gibi görmek ataları kutsallaştırıp putlaştırmak, onları Allah'a orta..

Kadir Özsöz

Bugünü Aydınlatan Dün: Rönesans Mefhumu ve İ...

21,60TL

36,00TL

Vergiler Hariç:21,60TL

  Avrupa medeniyetinin gelişim çağının en önemli basamağını ifade eden rönesans mefhumunun, İslâm dünyasında geçmiş yahut bugün için söz konusu olup olmayacağı tartışılagelen bir sorun haline gelmiştir. Batının “fikrî buhran” geçirdiği bir çağda, İslâm dünyasında yaşanan gelişmeleri “..

Ahmed Kalkan

Büyü ve Şeytan

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

 Kur’an “sihir bâtıldır, Allah onu bâtıl kılacak, iptal edecektir” dediği halde, ilginçtir ki bazı yazarlar “Sihir haktır” demişler, bununla da yetinmeyip Allah’ın büyüyü iptal edeceğini beyan etmesine, büyücünün başarılı olamayacağını ilan etmesine ve büyünün bir hile ve aldatmadan ibaret oldu..

Ahmed Kalkan

Câhiliyye

18,00TL

30,00TL

Vergiler Hariç:18,00TL

 Cahiliyye, İslam'a zıt, putçu bir inanç sistemidir.(bk.3/Al-i İmran, 154) Cahiliyye bir hayat felsefesi, taassup içeren bir yaşam biçimidir.(bk.48/Fetih,26) Cahiliyye ahlaksızlık ve hayasızlıktır.(bk.33/Ahzab,33) Cahiliyye bir devlet anlayışı, bir yönetim biçimidir.(5/Maide, 50) Cahiliyye; düz..

Ahmed Kalkan

Cinlerin İnsana Musallat Olması

31,20TL

52,00TL

Vergiler Hariç:31,20TL

 İnsanın içine cin filan girmez, cinler Allah’ın kullarına musallat olamaz. Musallat olamayan, içimize girme gücü olmayan dıştaki şeytan veya cinler değil esas bizi zorlayacak olan. İçimizdeki şeytan asıl önemli olan. Sen, ben, nefsimizin hevâsı, arzusu. İnsan olarak biz şeytanlaşırsak, şeytan ..

Ahmed Kalkan

Dar'ul Harp mı Dar'ul Harap mı?

40,80TL

68,00TL

Vergiler Hariç:40,80TL

On üç asırdır kullanılan "Daru'l-Harp" kavramı ve bunun etrafındaki konular, İslam'ın belirli oranda da olsa hakimiyeti esnasında ortaya konulan fıkhın bir ülkeye ve orada yaşayan insanlara yönelik hukukunu, ictihad ve fetvaları içeren bir miras. Ve yirminci asırla birlikte egemenliğin İslam'ın elin..

Ahmed Kalkan

Dâvet

45,00TL

60,00TL

Vergiler Hariç:45,00TL

Merakını gidermek için bu kitabı eline alan vatandaş,Düzeni, toplumu, kendini eleştirmiyorsa;Şikâyetleri yoksa eğer,Çevresinden memnunsa,Kendine bir görev düşmediğine inanıyorsa,Düşüncesini değiştirinceye kadarBu kitap ona uygun değildir.Boşuna rahatını bozmasın.Uykusunu kaçırmasın…Kitabı eline alan..

Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 17 (2 Sayfa)