Akaid

Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 15 (2 Sayfa)

Ahmed Kalkan

Atalar Yolu

16,80TL

28,00TL

Vergiler Hariç:16,80TL

 Ataların yolu, babalardan dedelerden devralınan din anlayışı, Kur'an ve Sünnet'e ters, hurafe ve uydurmalarla, yanlışlarla dolu olabilir.Sırf babaların yolu diye, onların anlayışı diye bunları savunmak, bunları hak ve hakikat gibi görmek ataları kutsallaştırıp putlaştırmak, onları Allah'a orta..

Ahmed Kalkan

Bel’am

18,00TL

30,00TL

Vergiler Hariç:18,00TL

  Kur'an'da ismi geçmemesine rağmen, özellikleri anlatılan kitab bilgisine rağmen azgınlaşan kimse için Tevrat'taki isim meşhur olmuştur: Bel'am.Bel'am, bir şahıs olmaktan ziyade bir karakter, bir tip rolü üstlenir.Her devirde dünyevileşen, dünyayı ahirete değişip tercihini faniden yana yapan z..

Ahmed Kalkan

Câhiliyye

18,00TL

30,00TL

Vergiler Hariç:18,00TL

 Cahiliyye, İslam'a zıt, putçu bir inanç sistemidir.(bk.3/Al-i İmran, 154) Cahiliyye bir hayat felsefesi, taassup içeren bir yaşam biçimidir.(bk.48/Fetih,26) Cahiliyye ahlaksızlık ve hayasızlıktır.(bk.33/Ahzab,33) Cahiliyye bir devlet anlayışı, bir yönetim biçimidir.(5/Maide, 50) Cahiliyye; düz..

Ahmed Kalkan

Ecel ve Ölüm

16,80TL

28,00TL

Vergiler Hariç:16,80TL

  Ölümü unutmak, ondan kaçmak çare değil.En yakın ve candan bir dostumuzun cenazesinden bile yeterli ibret alamaz olmuşuz.Ne kazmayı sallayan, ne tabutu taşıyan ve ne de ölüyü yıkayan haberdar değil yaptığından.Hareketlerimiz hep ezberden, mekanik bir şekilden ibaret.Eskiler ölümü o kadar uzakt..

Ahmed Kalkan

Gençler İçin Akaid

48,00TL

80,00TL

Vergiler Hariç:48,00TL

  Akaid dersi okuyan, okutan kimseleri Akaid kitaplarındaki beşeri yorumlar ile İlahi iman esaslarını birbirine karıştırmamalı, Müslüman olmak ve Müslüman kalmak için şart olan esaslar ile bunların yaşanılan ortamda ne anlama geldiği konusuyla ilgili yorumları ayrı ele almalıdırlar. Birincinin ..

Ahmed Kalkan

Hesap ve Hesaba Çekilme

16,80TL

28,00TL

Vergiler Hariç:16,80TL

 İnsan, sorumludur.İnsan yeryüzünün halifesidir; seçme hakkına sahip iradeli bir varlıktır.Ahirette, dünyada işlediklerinden tek tek sorulacağı gibi, dünyada da sorumsuzca davranışının karşılığını görür.Dilediğini yapan, dilemediği karşılığı alır.Elbette, dünya ceza ve ödül yeri değil; imtihan ..

Ahmed Kalkan

Hıristiyanlık ve Yahudilik

16,80TL

28,00TL

Vergiler Hariç:16,80TL

  Batıl ve muharref dinleri tanımayan cahil müslümanların, tanımadıkları batıldan kaçınmaları da özellikle günümüzde imkansız derecede zordur.Zamanımızda nice müslüman, kavram kargaşasının kurbanı olmakta, batıl dinlerle karışık bir inanç ve davranış sergilemektedir.Yani biraz müslüman, biraz l..

Ahmed Kalkan

Küfür Kafir ve Tekfir

18,00TL

30,00TL

Vergiler Hariç:18,00TL

Düzen kendi insanını yetiştirdi.İnsanımız, öyle yozlaştı, öyle seküler bir hayatı içselleştirdi ki, artık söylediği bir söze ''bu küfürdür'' denildiğinde, yaptığı bir davranışa, ''bu davranış insanı kafir yapar'' diye ikaz edildiğinde hiç etkilenmiyor.Duyarlılığını kaybetmekten de öte bir husus bu.İ..

Ahmed Kalkan

Melek Cin ve Şeytan

18,00TL

30,00TL

Vergiler Hariç:18,00TL

  Melekler, cin ve şeytan, gaybiyyat denilen görülmeyen alemde, yani farklı boyutta yaşayan latif varlıklar olduklarından; biz onları göremezsek de, var oldukları, dini-nakli delillerle sabit olduğundan, insan aklı da onların varlığını inkar edemez.Akl-ı selim, gözle görülmeyen bu gibi varlıkla..

Ahmed Kalkan

Müslümanın İnanç Esasları 2 cilt

240,00TL

400,00TL

Vergiler Hariç:240,00TL

  Bireysel, sosyal ve siyasal hayattaki tüm problemlerin kaynağında cehâlet / câhiliyye vardır. Asrı saadeti yaşamanın, saadeti asra taşımanın yolu akidenin sağlamlığından geçer. Kuranın istediği gibi iman edilmedikçe, kişilerin ve toplumların düzelmesi mümkün olmayacak, ahlâki öğütler delik ka..

Ahmed Kalkan

Nifak ve Münâfık

16,80TL

28,00TL

Vergiler Hariç:16,80TL

  Yaşadığımız çağ, her şeyiyle kandırmacaya, hile ve aldatmaya, sömürmeye dayandığı için tam nifak çağı.Cilalı imaj devri, makyajın ve vitrinin, reklamın ve sanallığın prim yaptığı anlayış.Bütün bunlar çifte standartı besliyor, yani nifakı.Çoğu insan, birbirine rol yapıyor, doğal  dav..

Ahmed Kalkan

PUT VE PUTA TAPMA

40,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:40,00TL

  İnsanlık modern cahiliyenin en çirkin davranışlarını sergiliyor.Aynen putperest Araplar gibi, putlarına dokundurmuyor, onlara söz ettirmiyor.Eski dönemin aksine, putperestlik olduğunu kabul etmiyor.Bazıları zannediyor ki, putperestlik eski Arapların döneminde kalmış bir olgu.Putlar da o dönem..

Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 15 (2 Sayfa)